favicon_512

OBNOVA ČISTENIE A REKONŠTRUKCIE STARÝCH POMNÍKOV

Ponuka služieb:

  • prebrus starých pomníkov
  • výmena starých a poškodených pomníkových dielov
  • prebrus a obnova nápisov na tabuliach /zlato, striebro, farba/
  • gravírovanie – dopisovanie textov na cintoríne
  • rekonštrukcia starých hrobových miest

Ukážky z rekonštrukcií hrobových miest
PRED a PO rekonštrukcii/obnove

1.

Before After

2.

Before After

3.

Before After

4.

Before After

5.

Before After

6.

Before After

7.

Before After

8.

Before After

9.

Before After

10.

Before After

11.

Before After

12.

Before After

13.

Before After

14.

Before After

15.

Before After

16.

Before After

17.

Before After

18.

Before After

19.

Before After

20.

Before After

21.

Before After

22.

Before After

23.

Before After

24.

Before After

25.

Before After

26.

Before After

27.

Before After

28.

Before After

29.

Before After