favicon_512

OBNOVA ČISTENIE A REKONŠTRUKCIE STARÝCH POMNÍKOV

Ponuka služieb:

  • prebrus starých pomníkov
  • výmena starých a poškodených pomníkových dielov
  • prebrus a obnova nápisov na tabuliach /zlato, striebro, farba/
  • gravírovanie – dopisovanie textov na cintoríne
  • rekonštrukcia starých hrobových miest
  • výsadba zelene a aranžovanie hrobových miest /skalky, kosodrevina, trvalky…/

 

Ukážky z rekonštrukcií hrobových miest
PRED a PO rekonštrukcii/obnove

Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After