favicon_512

PAMÄTNÉ A SPOMIENKOVÉ TABULE

PAMÄTNÉ TABULE

 • spomienka na významné osobnosti, rodákov, výročia a pod.
 • tragické udalosti, obete násilia a pod.
 • vojnové udalosti
 • pamätné tabule obetiam vojny

ZÁKLADNÉ KAMENE STAVIEB

 • Realizátori stavby zvyčajne uvádzajú tieto údaje:
  • druh stavby,
  • zhotoviteľ,
  • investor,
  • logo firmy,
  • začiatok a ukončenie stavby.

SPOMIENKOVÉ KAMENE

 • na hrobové miesta
 • na miesta tragických udalostí
 • na pútnické miesta